Forside

Vestland Sivilforsvarsforening|VSFF er en partipolitisk uavhengig – medlems interesseorganisasjon. Vi er sentral samfunnsaktør, våre medlemmer er tjenestepliktig i Sivilforsvaret, så vel som tidligere tjenestepliktige og deres livsledsagere og etterlatte. Samt sivile personer som har interesse for krigshistorie, generell samfunn og egen beredskapssikkerhet.
  • VSFF er for deg som ønsker og støtte oppunder vårt arbeid i Vestlandsregionen
  • VSFF er til for deg som er eller har vært tjenestepliktig i Sivilforsvaret i Vestlandsregionen
  • VSFF er til for å ivareta de tjenestepliktige interesser
  • VSFF er for deg som er generelt interessert i sivilt beredskap, eller bare i historien rundt Espeland Leir og muséene i leiren.

Oversikt

Arkiv