Fra Pliktig til Viktig se videoen fra Hordaland Sivilforsvar!

Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Premiere! Endelig er videoen som vi startet arbeidet med på den første MFE-øvelsen på Ulven i 2017. Fotograf og regissør er Lisa Turøy Christiansen, mannskap i FIGP Fjell. Hordaland sivilforsvarsdistrikt er svært godt fornøyd med resultatet og håper at dere opplever at videoen representerer Mannskaper på en god måte. HSFF ønsker og dele denne videoen for og støtte opp under våre medlemmer sitt arbeid.