Åpen dag i Espeland Fangeleir.

Søndag 24. april 2016 kl. 12:00 – 17:00 er det åpen dag i Espeland Fangeleir med omvisning, kafé og foredrag.
Kom, se og hør om krigshistorien til fangeleiren, det sivile luftvern (forløperen til dagens Sivilforsvar), muséene er åpne.
Kl. 15:00: foredraget «En kulturreise i krig og fred. Fra Arna til Nord-Korea», ved Ole Johan Hauge.
ALLE ER HJERTELIGE VELKOMMEN!