Det Sivile Luftvern

I begynnelsen av 1930-tallet innså man behovet for å beskytte sivilbefolkningen mot luftangrep og andre krigshandlinger.…

Filmen om eksplosjonen på Vågen i 1944

Se filmen: Eksplosjonen (2014) from Bergen Fritidsfilmere En dokumentarfilm om eksplosjonsulykken på Vågen i Bergen, 20.…