Søk etter mann

Endringer i ledelsen til Hordaland sivilforsvarsdistrikt

Distriktssjef Anne-Margrete Bollmann slutter i sin stilling som sjef for Hordaland sivilforsvarsdistrikt for å begynne i…

Verdig markering av 8 mai

Verdig markering av 8 mai. Hordaland Sivilforsvarsforening og Hordaland Sivilforsvarsdistrikt la ned hver sin krans på…

HORDALAND SIVILFORSVARSFORENING|HSFF SKIFTER ETTER HVERT NAVN TIL VESTLAND SIVILFORSVARSFORENING|VSFF!

Årsmøtet i Hordaland Sivilforsvarsforening|HSFF har vedtatt å endre navnet på foreningen til Vestland Sivilforsvarsforening|VSFF, samt melde…

Hederstegn til Sigmunn Ellefsen

På årsmøtet til Hordaland Sivilforsvarsforening (som etter hvert vil bytt navn til Vestland Sivilforsvarsforening) ble Sigmunn…

Råd om egenberedskap

Det er viktig å være forberedt også i fredstid. Ta en titt på brosjyren til DSB…

Har du et brennende ønske og bidra til historie om krigen blir fortalt, og ønske og hjelpe andre?

Vi trenger flere frivillige. Ikke minst mangler vi guider til vårt museum i Espeland fangeleier, men…

Informasjon om Hordaland sivilforsvarsdistrikt!

Hordaland sivilforsvarsdistrikt er forsterkningsressurs for nød- og beredsskapsetatene i Hordaland ved store og spesielle hendelser. Til…

Fra Pliktig til Viktig se videoen fra Hordaland Sivilforsvar!

Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix Premiere! Endelig er videoen som vi startet arbeidet med…