Søk etter mann

Endringer i ledelsen til Hordaland sivilforsvarsdistrikt

Distriktssjef Anne-Margrete Bollmann slutter i sin stilling som sjef for Hordaland sivilforsvarsdistrikt for å begynne i…

Varsling av befolkningen

Onsdag 12. juni 2019 kl. 12:00 holdes det offentlig varslingsprøve for Sivilforsvaret. Signalet «VIKTIG MELDING –…