Sivilforsvaret i Hordaland har styrket beredskapen

Foto: Sivilforsvaret 

FORHØYET BEREDSKAP Sivilforsvaret i Hordaland har styrket beredskap pga høy skogbrannfare. Det gjennomføres øvelser i disse dager med flere avdelinger med fokus på brannslokking. Store mengder materiell er klargjort for innsats. Cirka 600 befal og mannskaper kan kalles ut på kort varsel for innsats i hele Hordaland, evt også i nabofylkene.