NTF

NTFs tidsskrift Trygge Samfunn utkommer 4 ganger årlig og tar for seg høyaktuelle temaer i hver utgave. Tidsskriftet er gratis – bli abonnent du også! På http://www.kfb.no/?page_id=900 Man kan også sende en e-post til post@totalforsvar.no hvis du ønsker å få bladet tilsendt direkte til din epostadresse!

Tidsskrift Trygge Samfunn 2019


Tidsskrift Trygge Samfunn 2018