NTF

NTFs tidsskrift Trygge Samfunn utkommer 4 ganger årlig og tar for seg høyaktuelle temaer. Hver utgave av digital samfunn er gratis – bli abonnent du også! På http://www.kfb.no/?page_id=900

Du kan også sende en e-post til post@totalforsvar.no hvis du ønsker å få bladet tilsendt direkte til din epostadresse! Den digitale utgaven kan du lese og laste ned nedenfor.

Digital utgave av Trygge Samfunn 2019:


Digital utgave av Trygge Samfunn 2018:

Oversikt

Arkiv