Nyborg Alarmplass ryddet

Etter at vår ryddegjeng var på plass lørdag 13. januar 2017 for å inspisere og planlegge ryddingen,

ble garasjen til slutt tom med hensyn til hva som tilhørte foreningen. 

Nå er Nyborg klar for avhending. 
(Foto Arve Hæggernæs)