Om oss

Hordaland Sivilforsvarsforening|HSFF har eksistert i 27 år og er en aktiv partipolitisk uavhengig – medlems interesseorganisasjon for nye, eksisterende og tidligere tjenestepliktige. Vi er sentral samfunnsaktør i Hordaland, våre medlemmer er sivile og tjenestepliktig i Sivilforsvaret, så vel som tidligere tjenestepliktige og deres livsledsagere og etterlatte. Vi jobber tett med temaene den lange historien til sivilforsvaret, det sivile luftvern (DSL) og generell historie arven til disse så vel om krigshistorie knyttet til disse.

Vår visjon og misjon er at Hordaland Sivilforsvarsforening|HSFF skal være den ledende sivilforsvarsforeningen i Hordaland

Hordaland Sivilforsvarsforening skal:

 • Tilby relevante tjenester til de tjenestepliktige
 • Opprettholde kontakt med Hordaland Sivilforsvarsdistrikt og søke samarbeid som gagner begge parter.
 • Skape konkrete og målbare resultater.
 • Være en pådriver for sosiale og faglige arrangement.
 • Være en nettverksbygger mellom foreningen, foreningens medlemmer, eksternesamarbeidende organisasjoner samt bevilgende og utøvende myndigheter.
 • Være en pådriver for aktiv ivaretakelse og synliggjøring av foreningens og den sivileberedskaps historie.

Kort fortalt jobber vi med tre hovedområder:

 • Kontakt med tjenestepliktige og fast ansatte i Sivilforsvaret

  Vi jobber tjenestepliktige, sivile og de som har Sivilforsvaret som yrke. Dette gjennom lokale møter for tjenestepliktige i hele fylket, samarbeidsmøter med ledelsen ved distriktskontoret og ved å være tilgjengelig for alle som ønsker kontakt med oss.

 • Politisk arbeid mot sentrale myndigheter

  Vi har jevnlig kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Justis- og beredskapsdepartementet. På dette planet jobber vi langsiktige mål som økte bevilgninger til øvelser, bedre avlønningsmuligheter for de tjenestepliktige og andre saker som er aktuelle for våre medlemmer.

 • Historisk arv

  Den lange historien til sivilforsvaret, det sivile luftvern (DSL) og generell historie arven til disse er meget viktig for oss, og vi drifte et museum i Espeland leir og ved å arrangere forskjellige årlige markeringer vi har sesongåpent, men vi tar også i mot folk på forespørsel. Vi pleier også jevnlig kontakt med andre organisasjoner som har interesse for historie.