Det Sivile Luftvern

I begynnelsen av 1930-tallet innså man behovet for å beskytte sivilbefolkningen mot luftangrep og andre krigshandlinger.…