Video fra NRK Vestlandsrevyen fra innsatsen på Osterøy

Video fra NRK Vestlandsrevyen angående Sivilforsvaret i Hordaland opprydding fra brannen på Osterøy.